prof. dr. 
Bojan Dobovšek 

Predsednik Akademskega zbora

bojan.dobovsek@um.si
01 3008 347
2N-14
Po dogovoru | Najava po e-pošti

Redni profesor dr. Bojan Dobovšek je habilitiran za področje kriminalistike. Pridruženi član Mednarodne akademije znanosti in umetnosti, Sarajevo. Sodelavec Univerze v Würzburgu, Inštituta za Politične vede in predava na Pravni fakulteti Univerze v Gentu, Belgija. Je avtor številnih knjig in organizator konferenc na teme s področja organizirane kriminalitete in korupcije, tako doma kot tudi v tujini. Sodeluje v raziskavah Sveta Evrope, OECD, Transparency International, Združenih Narodov in je sodelavec skupine BKA za organizirano kriminaliteto v Nemčiji. Predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Pravni fakulteti v Sarajevu, ter sodeluje v predavanjih z drugimi Fakultetami v EU in na področju Balkana. V letu 2009 mu je mednarodna založba Emerald za članek Mreže gospodarskega kriminala v državah v tranziciji, podelila prinanje za najbolj priporočen članek. »Economic organised crime networks in emerging democracies« je bil objavljen v  International Journal of Social Economic

Izobrazba

 • 2003 – Doktorat znanosti (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 • 1997 – Magisterij znanosti (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
 • 1986 -Univerzitetna diploma (Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, Slovenija)

Predmeti

 • Organizirana kriminaliteta
 • Kriminalistika
 • Ekonomija in gospodarska kriminaliteta
 • Kriminalistična metodika
 • Transnacionalna kriminaliteta
 • Preiskovanje izbranih oblik kriminalitete
 • Kriminalistika in forenzične znanosti

Projekti

 • ARIEL (Assessing the Risk of Infiltration of Organized Crime in EU MSs Legitimate Economies: a Pilot Project in 5 EU Countries), pri katerem sodeluje tudi FVV.
 • Korupcija in pravna država. Raziskovalec na Univerzi v Würzburgu, Inštitut za politične vede.
 • Zakonodaja in politika do drog v Jugovzhodni Evropi, the Diogenis Association, raziskovalec.

Raziskovalni interesi

 • organizirana finančna kriminaliteta,
 • problematika drog na Balkanu,
 • korupcija in pravna država,
 • neformalna ekonomija,
 • kriminalistika,
 • forenzika,
 • ekološka kriminaliteta,
 • varnost in turizem,
 • kriminaliteta in umetnine.