izr. prof. dr. 
Benjamin Flander 

benjamin.flander@um.si
01 3008 324
1N-9
Po dogovoru | Najava po e-pošti

Benjamin Flander je izredni profesor prava na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Njegovo znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo se osredotoča na teorijo in filozofijo prava, ustavno pravo in človekove pravice v kazenskem pravosodju. Raziskovalno se ukvarja tudi s področji kritične kriminologije in penologije ter nadzora nad policijo. Objavil je dve znanstveni monografiji (Kriza prava: Odbleski kritične jurisprudence in Pozitivna diskriminacija) ter več izvirnih znanstvenih člankov in samostojnih sestavkov v domačih in mednarodnih znanstvenih publikacijah. V obdobju 2012-2016 je deloval kot evalvator pri Skupini držav proti korupciji (GRECO). Na Pravni fakulteti Univerze Miškolc (Madžarska) je mednarodni mentor na doktorskem študijskem programu Sredne-evropsko primerjalno pravo.

Izobrazba

 • Doktorat (2010), Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Filozofija prava
 • Magisterij (2013), Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ustavno pravo
 • Univerzitetna diploma (1997), Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Univerzitetni diplomirani pravnik

Predmeti

 • Temelji pravnega sistema in državne ureditve ter človekove pravice
 • Uvod v razumevanje prava in države

Usposabljanja

 • Poletna šola Mednarodnega inštituta za človekove pravice (Rene Cassin), Strsbourg, Francija, 1999
 • CEPOL seminar o človekovih pravicah, Warnsveld, Nizozemska, 2000
 • Človekove pravice v sistemih kazenskega pravosodja, Evropsko-azijska fundacija, Strasbourg, Francija, 2007

Projekti

 • Legitimnost in zakonitost policijske dejavnosti, kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij (ARRS, šifra J5-5548).

Raziskovalni interesi

 • teorija in filozofija prava (postmodernistična filozofija prava, new critical legal studies, epistemologija pravne znanosti),
 • ustavno pravo (organizacija državne oblasti, človekove pravice v kazenskem pravosodju),
 • kritična kriminologija/penologija,
 • nadzor nad policijo.