izr. prof. dr. 
Benjamin Flander 

Predstojnik Katedre za pravo

benjamin.flander@fvv.uni-mb.si
01 3008 324
1N-9
Po dogovoru | Najava po e-pošti

Benjamin Flander je izredni profesor za teorijo prava in države na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Njegovo znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo se osredotoča na filozofijo prava, ustavno pravo in človekove pravice v kazenskem pravosodju. V zadnjem času se raziskovalno ukvarja tudi s temami/področji kot so Nietzsche, new critical legal studies, postmodernistična filozofija prava in kritična kriminologija/penologija. Objavil je dve znanstveni monografiji (Kriza prava in Pozitivna diskriminacija) in več izvirnih znanstvenih člankov. Od leta 2012 je aktiven kot evalvator pri Skupini držav proti korupciji (GRECO).

Izobrazba

 • Doktorat (2010), Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Filozofija prava
 • Magisterij (2013), Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ustavno pravo
 • Univerzitetna diploma (1997), Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Univerzitetni diplomirani pravnik

Predmeti

 • Temelji pravnega sistema in državne ureditve ter človekove pravice
 • Uvod v razumevanje prava in države

Usposabljanja

 • Poletna šola Mednarodnega inštituta za človekove pravice (Rene Cassin), Strsbourg, Francija, 1999
 • CEPOL seminar o človekovih pravicah, Warnsveld, Nizozemska, 2000
 • Človekove pravice v sistemih kazenskega pravosodja, Evropsko-azijska fundacija, Strasbourg, Francija, 2007

Projekti

 • Legitimnost in zakonitost policijske dejavnosti, kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij (ARRS, šifra J5-5548).

Raziskovalni interesi

 • teorija in filozofija prava (postmodernistična filozofija prava, new critical legal studies, epistemologija pravne znanosti),
 • ustavno pravo (organizacija državne oblasti, človekove pravice v kazenskem pravosodju),
 • kritična kriminologija/penologija,
 • državljanski nadzor policije.