izr. prof. dr. 
Rok Hacin 

rok.hacin@um.si
01 3008 333
1N-9
Po dogovoru | Najava po e-pošti

Izobrazba

 • Univerzitetni diplomirani Obramboslovec – 2012 (Fakulteta za družbene vede, – Univerza v Ljubljani, 2008-2012)
 • Magister Varstvoslovja – 2014 (Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, 2012-2014)
 • Doktor Varstvoslovja – 2018 (Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, 2014-2018)

Usposabljanja

 • Temeljno vojaško strokovno usposabljanje Slovenske vojske – 2012
 • Cambridge Advanced English Certificate – 2015
 • Prevencija radikalizacije v zaporskem okolju (Center of Excellence for Stability of Police Units) – 2017

Raziskovalni interesi

 • legitimnost kazenskega pravosodja in kazenskih sankcij,
 • penologija,
 • strah pred kriminaliteto,
 • kartiranje kriminalitete,
 • penološka statistika,
 • statistika kriminalitete,
 • primerjalna penologija,
 • kaznovalna politika.