asist. 
Boštjan Slak 

bostjan.slak@fvv.uni-mb.si
01 3008 332
2N-13
Po dogovoru | Najava po e-pošti

Raziskovalni interesi

  • Nove tehnologije v kriminalistiki
  • Vpliv medijev na preiskovalni proces
  • Kritično mišljenje in preiskovanje
  • Kriminalističnoobveščevalna dejavnost
  • Organizirana kriminaliteta
  • Beloovratniška kriminaliteta