Knjižnica Fakultete za varnostne vede UM preko Univerzitetne knjižnice Maribor zagotavlja dostop do velikega števila elektronskih informacijskih virov. Vsi uporabniki lahko do njih dostopajo v knjižnici oziroma z registriranih računalnikov na fakulteti, omogočen pa je tudi oddaljeni dostop do elektronskih virov za študente in zaposlene na UM.

E-vire je po licenčnih pogodbah dovoljeno uporabljati le za osebne oziroma študijske in znanstvenoraziskovalne namene.

Zaradi zelo velikega števila e-virov priporočamo uporabo univerzitetnega iskalnika UM:NIK, ki omogoča hkratno iskanje po vseh e-virih UM.

UM:NIK

Oddaljen dostop do e-virov

Storitev oddaljenega dostopa do elektronskih virov UM je omogočena le študentom UM z urejenim statusom in zaposlenim na UM, ki so vpisani v eno od fakultetnih knjižnic oziroma UKM.

Oddaljeni dostop do e-virov UM je urejen z vstopnega mesta Univerzitetne knjižnice Maribor ali pri uporabi univerzitetnega iskalnika UM:NIK.

Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom. Uporabniško ime vpišete po vzorcu:

ukm.nnnnnnn@libroam.si,

pri čemer je nnnnnnn članska številka knjižnice/vpisna številka študenta/številka študentske izkaznice/ID študenta, npr. ukm.0123456@libroam.si

Geslo pridobite v knjižnici ob prvem vpisu in velja tudi za prijavo v storitev COBISS+ Moja knjižnica (za rezervacijo knjižničnega gradiva in podaljševanje roka izposoje). Geslo lahko v “COBISS+ Moja knjižnica” kadarkoli spremenite. Pri vnosu gesla pazite na velike in majhne črke.

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru je enotna vstopna točka za dostop do elektronskih informacijskih virov, ki nastajajo na Univerzi v Mariboru.

V njej so zbrana polna besedila zaključnih del fakultet Univerze v Mariboru (diplomske in magistrske naloge, doktorske disertacije). Prosto dostopna so vsa zaključna dela Fakultete za varnostne vede UM, katerih zagovor je potekal v mesecu marcu 2009 ali kasneje. Pri tem so izjema zaključna dela, ki zaradi upravičenih razlogov za določeno obdobje ne smejo biti javno dostopna.