Knjižnica članom in uporabnikom nudi naslednje storitve:

  • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
  • uporabo knjižničnega kataloga COBISS+,
  • dostop do elektronskih virov in njihovo uporabo,
  • izposojo knjižničnega gradiva na dom in za uporabo v knjižnici,
  • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
  • usposabljanje za uporabo knjižnice,
  • seznanjanje z novostmi v knjižnici,
  • medknjižnično izposojo,
  • vodenje bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS.SI.

Izposoja

Knjižnično gradivo si lahko na dom izposodijo le člani knjižnice ob predložitvi študentske izkaznice ali drugega osebnega dokumenta, ostalim uporabnikom pa je gradivo na voljo le v čitalnici.

Izposojevalni rok je 3 tedne. Izposojenemu gradivu je mogoče podaljšati rok izposoje največ dvakrat, in sicer:

Gradivo, ki ima status čitalniškega izvoda, lahko uporabljate le v čitalnici oz. ga je mogoče kopirati v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Medknjižnična izposoja

Knjižnica opravlja storitve medknjižnične izposoje samo za člane knjižnice. Gradivo, ki ga pridobimo z medknjižnično izposojo, se uporablja le v čitalnici. Stroške medknjižnične izposoje članom zaračunamo v skladu z veljavnim ceniku.

Bibliografije raziskovalcev

V knjižnici UM FVV vodimo bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS.SI za zaposlene na fakulteti ter za doktorske kandidate UM FVV.

Avtorji knjižnici v obdelavo predložijo primarne dokumente (ki jih po obdelavi vrnemo) oziroma posredujejo ustrezne e-vire. Vsaki enoti se določi tip dela v skladu z veljavno Tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.

Osebne bibliografije izdelujemo tudi zunanjim sodelavcem, vendar je ta storitev plačljiva in se obračuna po veljavnem ceniku.

Izpis bibliografije: