Sexual Harassment in Nightlife Entertainment Spots: Control and Prevention - SHINE

Trajanje projekta: 1. 3. 2020 - 28. 2. 2022

Vodja projekta na FVV: izr. prof. dr. Katja Eman

Financer: Evropska komisija

Sodelavki s FVV: izr. prof. dr. Katja Eman

O projektu

Spolno nadlegovanje je večdimenzionalen pojav, ki vključuje tako verbalne kot neverbalne oblike nadlegovanja in se pojavlja na vseh področjih človekovega delovanja od delovnega mesta, javnih krajev do območij zabave oziroma nočnega življenja. Problematika spolnega nadlegovanja na območjih nočnega življenja je v tem, da predvsem ženskam onemogoča vključevanje v družbo in ob pomanjkanju ustreznega odziva, zaradi omejenega družbenega nadzorstva, vodi v pojav hujših oblik spolnega nasilja.

Projekt SHINE bo posvečen ozaveščanju o problematiki ter usposabljanju zaposlenih na območjih nočnega življenja s poudarkom na preprečevanju in odzivanju na pojav spolnega nadlegovanja.

Cilj projekta je oblikovanje večdimenzionalnega modela preprečevanja in obvladovanja spolnega nadlegovanje na območjih nočnega življenja, ki bo temeljil na sodelovanju več deležnikov, med katere spadajo organi pregona, organi lokalne skupnosti ter podjetja, ki vodijo in organizirajo zabave v nočnem času.

Pri projektu kot partnerji sodelujejo: Center za preprečevanje kriminalitete v Litvi (vodilni partner), Evropski forum za varnost v urbanih okoljih (Francija), Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru (Slovenija), Mestna občina Ljubljana ter Mestna občina Vilna. Projekt financira Evropska komisija.