Water Crimes - Inventory, Outlook, and Assessment of Emerging Environmental Crimes Against Water in Europe

Trajanje projekta: 18. 1. 2106 - 17. 8. 2017

Financer: Evropska komisija

Spletna stran: http://www.watercrimes.eu/

O projektu

Ekološka kriminaliteta je zapleten in večplasten problem, ki posredno in neposredno vpliva na nacionalno varnost, hkrati pa ogroža zdravje, varnost in življenje vsega človeštva. Del ekološke kriminalitete predstavljajo tudi kazniva dejanja zoper vodo, ki je nujno potrebna za življenje.

Kakovost življenja pa je neposredno odvisna od kakovosti vode, zato moramo temu področju nameniti veliko pozornosti. Varstvo voda se izvaja preko različnih mehanizmov: zaščitni ukrepi pri posegih v prostor, kontrola onesnaženosti, pravna zaščita občutljivih in ogroženih območij, spremljanje kakovosti, količine in ekološkega stanja voda, načrtovanje rabe voda in vodnega prostora, vzdrževanje vodotokov, uvajanje dobre kmetijske prakse in drugo.

Namen projekta WATER CRIMES je raziskati oblike, obseg ter posledice kriminalitete zoper vode v državah Evrope ter odzive organov formalnega družbenega nadzorstva.

Končni cilj projekta je popis kaznivih dejanj zoper vode v Evropi in ocena tveganja za nadaljnja kazniva dejanja.

Projekt financira Evropska komisija, vodi pa ga italijanski raziskovalni center  SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per I'Innovazione (http://www.siti.polito.it). Na projektu poleg Italije sodelujejo še Madžarska, Španija in Slovenija.

Sodelavci