Detektivska dejavnost v Republiki Sloveniji - analiza trenutnega stanja, smeri prihodnjega razvoja in spremembe normativno-pravne ureditve

Trajanje projekta: 11. 12. 2017 - 7. 6. 2018

Financer: Detektivska zbornica Republike SLovenije

Vodja projekta: prof. dr. Andrej Sotlar

Opis

Detektivska dejavnost v Republiki Sloveniji je regulirana gospodarska dejavnost, kar v praksi prinaša tako prednosti kot slabosti. Zaradi nejasne zakonodaje na določenih področjih in potrebe po razjasnitvi določenih postopkov ter večkrat zaznanega nezakonitega posega v človekove pravice in temeljne svoboščine s strani pravnih in fizičnih oseb brez detektivske licence in s tem nelojalne konkurence, bo proučeno stanje na področju detektivske dejavnosti v RS in regulatorju ter širši javnosti predstavljene ustrezne rešitve. Cilj projekta je na osnovi ugotovitev raziskave pripraviti in predlagati učinkovite spremembe in prenovo normativno-pravne ureditve detektivske dejavnosti v RS, ki bo preprečevala delo na črno, zagotovila večjo pravna urejenost in varnost detektivskega dela, zaokrožila nabor upravičenj detektiva in preprečevala nezakonite posege v temeljne človekove pravice in svoboščine.