Krepitev korporativne varnosti v podjetjih – izvajanje fizičnih pregledov, penetracijskih testov, zagotavljanje informacijske varnosti in vloga zasebnega detektiva pri tem

Ime projekta: Krepitev korporativne varnosti v podjetjih – izvajanje fizičnih pregledov, penetracijskih testov, zagotavljanje informacijske varnosti in vloga zasebnega detektiva pri tem

Trajanje projekta: 1. 3. 2022 – 30. 6. 2022

Financiranje: sredstva Razvojnega stebra financiranja UM 2021-2024 (RSF 2.0)

Pedagoška mentorja: prof. dr. Branko Lobnikar in izr. prof. dr. Andrej Sotlar

Delovni mentor: Žiga Primc, Evidentium d.o.o

Sodelujoči študenti: 1 študent VS programa Informacijska varnost, 2 študenta UN programa Varstvoslovje, 5 študentov MAG programa Varstvoslovje

O projektu

Projekt Krepitev korporativne varnosti v podjetjih – izvajanje fizičnih pregledov, penetracijskih testov, zagotavljanje informacijske varnosti in vloga zasebnega detektiva je bil vsebinsko usmerjen v aktivnosti s področja zasebnega varstva, ki nadgrajujejo kompetence, ki jih študenti pridobijo v času študija. Prvenstveno se je ukvarjal s področjem korporativne varnosti, ki skrbi za zagotavljanje celovitega varovanja v organizacijah s posebnim poudarkom na zagotavljanju zakonitega in nemotenega poslovanja organizacije, zaščito pred tveganji in grožnjami, zagotavljanje informacijske varnosti in zagotavljanje fizičnega in tehničnega varovanja.

Sodelujoči so izdelali tudi instrument za merjenje celovitosti zagotavljanja korporativne varnosti na naslednjih področjih:

  1. Osebna varnost zaposlenih (zagotavljanje nesovražnega delovnega okolja, možnosti za napredovanje in osebni razvoj, samoučinkovitost, obseg in kakovost dela, stres in stresorji, zdravje in dobro počutje, socialna opora, medsebojni odnosi, razvoj kariere, dejavniki bolniške, absentizma in prezentizma)
  2. Kakovost varovanja podatkov v organizaciji (kakovost varovanja osebnih podatkov, uporaba različnih postopkov za obdelavo podatkov, način upravljanja podatkov po GDPR in ZVOP-1, delo s tajnimi podatki)
  3. Informacijska varnost (pravilniki, standardi, navodila; podatki in omrežje; varnostna politika)
  4. Tehnično in fizično varovanje (oseba, odgovorna za področje, alarmi, videonadzor, varnostniki, postopek zaklepanja in ključi, sefi in gotovina, varnost med delovnim časom, varnost zunaj delovnega časa, tatvine, varovanje vozil, dostop do podjetja, značilnosti stavbe).

Študenti so s sodelovanjem v projektu pridobili kompetence, ki so neposredno uporabne na področju zagotavljanja korporativne varnosti in lahko pomembno vplivajo na njihove možnosti pri zaposlitvi na področju varstvoslovja. Prav tako je pridobitev dodatnih kompetenc študentov koristna za potencialne delodajalce.