Zagotavljanje in naročanje zasebne varnosti v Republiki Sloveniji, akronim ZNZVRS

Trajanje projekta: 1. 3. 2019 - 31. 7. 2019

Financer: Evropska unija – evropski socialni sklad, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport

Vodja projekta: izr. prof. dr. Miha Dvojmoč

Sodelujoči pedagoški mentor: prof. dr. Andrej Sotlar

Sodelujoči pedagoški mentor iz drugih članic UM: doc. dr. Miloš Beković

Delovna mentorja: Milan Vačovnik- Aktiva Priva d.o.o., mag. Gorazd Mandelj - GM projekt d.o.o.

Sodelujoči študenti: 6 študentov magistrskega študija Varstvoslovje UM, 1 študentka univerzitetnega študija Oblikovanje vizualnih komunikacij UL

O projektu

V Sloveniji je opazen izrazit porast po storitvah zasebnega varovanja, kar je posledica več faktorjev, predvsem pa dobrih ekonomskih razmer, povečane stopnje ogroženosti s strani terorizma in drugih oblik ogrožanja varnosti. Z naraščanjem povpraševanja po storitvah pa se povečuje tudi število zaposlenih na področju zasebnega varovanja na eni strani, na drugi pa se opaža zahteve po zniževanju kriterijev za vstopne pogoje v poklice na področju zasebnega varovanja ter pritisk na dvig plač. Ob spremljanju področja se nam postavljajo tudi vprašanja, ali naročniki sploh znajo in vedo, kaj naročajo in kaj plačujejo.

Interdisciplinarnega projekta smo se lotili z namenom, da pripravimo strokovna gradiva, ki bodo vključevala znanja s področja nacionalne varnosti, zasebnega varovanja, korporativne varnosti, prava, prava javnega naročanja ter zagotavljanja varnosti. Opozorili bomo tudi na anomalije na področju zasebnega varstva.

Namen projekta je: analizirati načine naročanja storitev zasebnega varovanja pri naročnikih, s poudarkom na javnem sektorju ter seveda ob upoštevanju zahtev privatnega sektorja; na njihovi podlagi pripraviti publikacijo/priročnik, na podlagi katerega bodo naročniki lažje izvajali javne in ostale razpise z merjenjem kvalitativnih pogojev storitev ne zgolj ali pretežno po principu najnižje cene.