Trenutne aktivnosti vključevanja študentov UM FVV v znanstvenoraziskovalno delo

Sodelovanje v raziskovalnih projektih

Leto:

2023-2025

Število študentov:

1

Aktivnosti študenta:

Izvajanje pregleda literature

Dodatne informacije:

Projekt koordinira Fakulteta za varstvo okolja (vodja: prof. dr. Boštjan Pokorny); sodelujoča na FVV: izr. prof. dr. Katja Eman

Kontaktna oseba:

izr. prof. dr. Katja Eman: katja.eman@um.si

Sodelovanje pri Ciljnem raziskovalnem projektu »Policijsko delo v skupnosti«

Leto:

2022-2024

Število študentov:

4

Aktivnosti študenta:

Sodelovanje pri intervjujih in urejanje zapiskov intervjujev.

Dodatne informacije:

Vodja projekta: prof. dr. Gorazd Meško; drugi sodelujoči na UM FVV: izr. prof. dr. Katja Eman, izr. prof. dr. Rok Hacin, doc. dr. Maja Modic

Kontaktna oseba:

prof. dr. Gorazd Meško: gorazd.mesko@um.si

Sodelovanje pri Ciljnem raziskovalnem projektu »One health« in korporativna varnost

Leto:

2023-2025

Število študentov:

2

Aktivnosti študenta:

Izvajanje anketiranja, vpisovanje podatkov.

Dodatne informacije:

Vodja projekta: izr. prof. dr. Miha Dvojmoč, drugi sodelujoči na UM FVV: prof. dr. Branko Lobnikar, prof. dr. Andrej Sotlar, drugi sodelujoči: prof. dr. Valentina Kubale Dvojmoč, doc. dr. Branko Gabrovec (NIJZ), dr. Mitja Vrdelja (NIJZ)

Kontaktna oseba:

izr. prof. dr. Miha Dvojmoč: miha.dvojmoc@um.si

Sodelovanje na notranjem raziskovalnem projektu »Stanje na področju kriminalističnoobveščevalne dejavnosti v Sloveniji

Leto:

2022-2024

Število študentov:

1

Aktivnosti študenta:

Pomoč pri iskanju in urejanju virov, besedil, tehničnem urejanju.

Dodatne informacije:

/

Kontaktna oseba:

doc. dr. Boštjan Slak: bostjan.slak@um.si

Sodelovanje pri tržnem raziskovalnem projektu »Varno v kibernetskem prostoru: Odkrij, razumi, premagaj - skupaj obvladujmo ranljivosti!«

Leto:

2024

Število študentov:

3

Aktivnosti študenta:

Sodelovanje pri zbiranju literature, podatkov, oblikovanju gradiv, itn.

Dodatne informacije:

Projekt se izvaja v sodelovanju s Telekomom Slovenije. Vodja projekta: izr. prof. dr. Blaž Markelj; drugi sodelujoči s FVV: izr. prof. dr. Simon Vrhovec.

Kontaktna oseba:

izr. prof. dr. Blaž Markelj: blaz.markelj@um.si

Leto:

2021-2024

Število študentov:

5

Aktivnosti študenta:

Zbiranje literature, oblikovanje in izvedba raziskave, analiza podatkov, poročanje rezultatov …

Dodatne informacije:

Vodja projekta: izr. prof. dr. Simon Vrhovec; drugi sodelujoči na UM FVV: prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Kaja Prislan Mihelič, asist. dr. Anže Mihelič

Kontaktna oseba:

izr. prof. Simon Vrhovec: simon.vrhovec@um.si

Sodelovanje pri Temeljnem raziskovalnem projektu »MIG@B | Modeliranje mednarodnih migrantskih tokov na Balkanu«

Leto:

2022-2025

Število študentov:

1

Aktivnosti študenta:

Sodelovanje pri raziskavi.

Dodatne informacije:

Vodja projekta: prof. dr. Igor Bernik; drugi sodelujoči na UM FVV: izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman

Kontaktna oseba:

prof. dr. Igor Bernik: igor.bernik@um.si

Sodelovanje v projektih z okoljem (ŠI:UM, ŠI:UM NOO, IŠRI:UM)

Sodelovanje pri projektu ŠI:UM 2024 »Kibernetska varnost v občinah in smernice za preprečevanje digitalne diskriminacije občanov«

Leto:

2024

Število študentov:

8

Aktivnosti študenta:

Sodelovanje študentov pri vseh fazah projekta na področju sodelovanja z Občino Škofja Loka.

Dodatne informacije:

pedagoški mentor: prof. dr. Igor Bernik

Kontaktna oseba:

prof. dr. Igor Bernik: igor.bernik@um.si

Sodelovanje pri projektu ŠI:UM (NOO) 2024 »Angleško-slovenske krajšave jezika stroke s področja varstvoslovja in turizma«

Leto:

2024

Število študentov:

8

Aktivnosti študenta:

Sodelovanje študentov pri vseh fazah projekta na področju sodelovanja z gospodarstvom (Amebis).

Dodatne informacije:

Pedagoška mentorica: doc. dr. Mojca Kompara Lukančič

Kontaktna oseba:

doc. dr. Mojca Kompara Lukančič: mojca.kompara@um.si