Digitalizacija in analiza varnostnih tveganj na kolesarskih poteh v Sloveniji

Trajanje projekta: 1. 4. 2018 - 31. 8. 2018

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; EU iz Europskega socialnega sklada 

Vodja projekta: izr. prof. dr. Kaja Prislan Mihelič (koordinatorica in pedagoška mantorica)

Spletna stran: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/

O projektu

Projekt »Digitalizacija in analiza varnostnih tveganj na kolesarskih poteh v Sloveniji«, izbran za sofinanciranje na javnem razpisu »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017–2020«, izvaja Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru v sodelovanju s podjetjem SGB d.o.o.

Namen projekta je izboljšati obveščanje kolesarjev o nevarnostih na kolesarskih poteh. V ta namen bo razvit model za prepoznavo in analizo varnostnih tveganj na kolesarskih poteh, na podlagi modela pa bo opravljena analiza rekreativnih kolesarskih poti v Sloveniji. Izboljšanje obveščanja kolesarjev o nevarnostih bo doseženo z oblikovanjem priporočil za večjo varnost kolesarjev in digitalizacijo varnostnih tveganj ter njihovim prikazom v javnih spletnih zemljevidih. Baza znanja ustvarjena v projektu bo integrirana v obstoječo digitalno platformo prometnih poti podjetja SGB d.o.o.

Sodelavci projekta

Pedagoški mentorji:

Sodelujoči študenti:

  • Edi Belca
  • Andrej Bračko
  • Vito Hozjan
  • Živa Kristančič
  • Mateja Lepoša
  • Patricija Lunežnik
  • Mateja Pokrivač
  • Nastja Vodeb

Podatki sodelujoče gospodarske družbe

SGB , varnostno svetovanje d.o.o.
Opekarska cesta 11
1000 Ljubljana

Zakoniti zastopnik družbe in delovni mentor: Aleš Trontelj