Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru

Javni razpis: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 – 2018

Trajanje projekta: 2016 - 2018

Realizacija projekta na FVV: 27. 3. 2017 – 10. 11. 2017

Financer: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada

Opis

Predmet javnega razpisa je vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v obliki krajših in daljših gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018.

Namen javnega razpisa je spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Krajša in daljša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoškem procesu prispevajo k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Hkrati se s tem okrepijo druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, kar naj bi vodilo k večji kakovosti poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja in učnih izidov (doslej) večine nemobilnih študentov. Obenem lahko pripomorejo, da bodo zaradi njihove pozitivne izkušnje slovenski študenti v prihodnje lažje sprejeti na študij, izpopolnjevanje ali prakso na institucije v tujini. Dodatno se spodbuja krepitev povezovanja in sodelovanja s slovenskim strokovnim in akademskim osebjem, ki je zaposleno na institucijah v tujini in ki naj bi še zlasti - poleg mednarodnih izkušenj in znanj - prineslo tudi povezave s tujimi visokošolskimi, raziskovalnimi in drugimi institucijami.

Cilj javnega razpisa je okrepljeno sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolski zavodov s partnerji v evropskem in globalnem prostoru za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja. Z razpisanimi aktivnostmi se krepijo mednarodne kompetence slovenskega akademskega osebja in študentov.

Podpira se razvoj učnega okolja ,ki spodbuja ustvarjalnost in inovativnost, posodabljanje študijskih programov, večjo kakovost poučevanja ter posledično kakovost učenja in učnih izidov večine nemobilnih študentov. Bolj kakovostno in mednarodno odprto visokošolsko izobraževanje bo preko bodočega delovanja visokošolskih diplomantov na trgu dela posredno vplivalo tudi na internacionalizacijo drugih sektorjev družbe.

Izvedene aktivnosti

  • izr. prof. dr. Igor Areh je od 27. 3. 2017 do 30. 3. 2017 v sklopu projekta “Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru” gostil predavatelja Davida Walsha, Associate Professor in Criminal Investigation, University of Derby. V okviru obiska je pri predmetih Forenzična psihologija in Kognitivna in preiskovalna prishologija izvedel delavnice z naslovom Kognitivno intervjujanje. Delavnic so se udeležili študentje univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje in magistrskega študijskega programa Varstvoslovje.
  • prof. dr. Igor Bernik je od 25. 5. 2017 do 7. 6. 2017 v sklopu projekta “Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru” gostil predavatelja Dr. Jorge Tiago Mira Canhoto Duraes Martinsa, The University of Sheffield, Velika Britanija. V okviru obiska je pri predmetih Računalništvo in informatika v varstvoslovju; Informacijska varnost: Upravljanje, standardi in digitalne identitete; ter Informatika v varnostnih vedah, izvedel predavanja, vaje in delavnice na temo: Izzivi in strategije na področju raziskav informacijskih sistemov, Obvladovanje tveganj, Zaščita informacijskega premoženja, Strategija informacijske varnosti, Napredni načini razvoja informacijskih sistemov, Digitalne identitete in avtentikacija ter Raziskave informacijskih sistemov v praksi. Predavanj so se udeležili študenti univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje, visokošolskega strokovnega študijskega programa Varnost in policijsko delo ter visokošolskega strokovnega študijskega programa Informacijska varnost.

Sodelujoči

Sodelujoča profesorja na FVV:

Sodelujoči gostujoči predavatelji:

  • Jorge Tiago Mira Canhoto Duraes Martins,
  • Miroslav Bača,
  • Dave Walsh