Pretekle aktivnosti vključevanj študentov UM FVV v znanstvenoraziskovalno delo

Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov

Soavtorstvo poglavja z naslovom Occurrence of cyberbullying in Slovenian schools and the need for communication v knjigi Analyzing new forms of social disorders in modern virtual environments objavljeni pri založbi IGI Global

Leto:

2023

Število študentov:

1

Aktivnosti študenta:

Sodelovanje pri raziskovanju in pripravi znanstvenega prispevka.

Dodatne informacije:

DVOJMOČ, Miha, LOBNIKAR, Teja, KUBALE, Valentina (avtorji).
[COBISS.SI-ID 171690755]

Kontaktna oseba:

izr. prof. dr. Miha Dvojmoč: miha.dvojmoc@um.si

Leto:

2023

Število študentov:

1

Aktivnosti študenta:

Sodelovanje pri raziskovanju in pripravi znanstvenega prispevka.

Dodatne informacije:

PODGORSKI, Katrin, LOBNIKAR, Branko, MIHELIČ, Anže, PRISLAN MIHELIČ, Kaja (avtorji)
[COBISS.SI-ID 163767555].

Kontaktna oseba:

izr. prof. dr. Kaja Prislan Mihelič: kaja.prislan@um.si

Leto:

2023

Število študentov:

1

Aktivnosti študenta:

Sodelovanje pri raziskovanju in pripravi znanstvenega prispevka.

Dodatne informacije:

KUBALE, Valentina, LOBNIKAR, Teja, GABROVEC, Branko, DVOJMOČ, Miha (avtorji)
[COBISS.SI-ID 153850371]

Kontaktna oseba:

izr. prof. dr. Miha Dvojmoč: miha.dvojmoc@um.si

Sodelovanje pri pripravi in predstavitvi prispevka z naslovom Vpliv pritožbenih in disciplinskih postopkov na stopnjo organizacijskega cinizma v slovenski policiji v zborniku 24. dnevi varstvoslovja

Leto:

2023

Število študentov:

1

Aktivnosti študenta:

Sodelovanje pri raziskovanju in pripravi znanstvenega prispevka.

Dodatne informacije:

FILIPIČ, Stanislav, LOBNIKAR, Branko (avtorja)
[COBISS.SI-ID 155463171

Kontaktna oseba:

prof. dr. Branko Lobnikar: branko.lobnikar@um.si

Sodelovanje pri pripravi in predstavitvi prispevka z naslovom Mirnodobne dejavnosti oboroženih sil kot vir ogrožanja okolja: analiza stališč prebivalcev lokalne skupnosti v zborniku 24. dnevi varstvoslovja

Leto:

2023

Število študentov:

1

Aktivnosti študenta:

Sodelovanje pri raziskovanju in pripravi znanstvenega prispevka.

Dodatne informacije:

GRČAR, Silvo, SOTLAR, Andrej, EMAN, Katja (avtorji)
[COBISS.SI-ID 155467523]

Kontaktna oseba:

izr. prof. dr. Katja Eman: katja.eman@um.si

Sodelovanje pri pripravi in predstavitvi prispevka z naslovom Armed forces' peacetime activities as a possible source of environmental harm: local community residents' perspective v zborniku Criminal Justice and security in Central and Eastern Europe

Leto:

2023

Število študentov:

1

Aktivnosti študenta:

Sodelovanje pri raziskovanju in pripravi znanstvenega prispevka

Dodatne informacije:

GRČAR, Silvo, SOTLAR, Andrej, EMAN, Katja (avtorji)
[COBISS.SI-ID 164901379]

Kontaktna oseba:

izr. prof. dr. Katja Eman: katja.eman@um.si

Sodelovanje v raziskovalnih projektih

Leto:

2021-2023

Število študentov:

1

Aktivnosti študenta:

Sodelovanje pri raziskovalnem delu (pomoč pri pregledu literature, zbiranju podatkov, pripravi raziskovalnih poročil).

Dodatne informacije:

Vodja projekta: izr. prof. dr. Kaja Prislan Mihelič
Drugi sodelujoči na UM FVV: prof. dr. Branko Lobnikar, doc. dr. Maja Modic, doc. dr. Boštjan Slak, asist. dr. Anže Mihelič, asist. Teja Primc

Kontaktna oseba:

izr. prof. dr. Kaja Prislan Mihelič: kaja.prislan@um.si

Sodelovanje pri tržnem projektu »Razvoj modela ocenjevanja tveganja in potreb (MOT)«

Leto:

2021-2023

Število študentov:

1

Aktivnosti študenta:

Vnašanje raziskovalnih podatkov

Dodatne informacije:

Vodja projekta: izr. prof. dr. Igor Areh;
Drugi sodelujoči na UM FVV: doc. dr. Vanja Erčulj, Petra Bajc

Kontaktna oseba:

izr. prof. dr. Igor Areh: igor.areh@um.si

Sodelovanje v projektih z okoljem (ŠI:UM, ŠI:UM NOO, IŠRI:UM)

Leto:

2022-2023

Število študentov:

7

Aktivnosti študenta:

Sodelovanje študentov pri vseh fazah projekta na področju sodelovanja z gospodarstvom.

Dodatne informacije:

Pedagoški mentor: izr. prof. dr. Miha Dvojmoč

Raziskovalno poročilo: DVOJMOČ, Miha (urednik, 927), VUKOVIČ, Dalibor (927), KRUMPAČNIK, Nejc (927), LOBNIKAR, Teja (927), HOSTNIK, Benjamin (927), MIKLAVČIČ, Matija (927), MATJAŽ, Aleš (927), GABRŠČEK, Tjaša (927), ERZAR, Klavdija (927), JEROTIĆ, Jana (927)

[COBISS.SI-ID 157264387]

Kontaktna oseba:

izr. prof. dr. Miha Dvojmoč: miha.dvojmoc@um.si

Leto:

2023

Število študentov:

8

Aktivnosti študenta:

Sodelovanje študentov pri vseh fazah projekta na področju sodelovanja z gospodarstvom in predstavitev rezultatov projekta.

Dodatne informacije:

Pedagoški mentor: prof. dr. Branko Lobnikar

Kontaktna oseba:

prof. dr. Branko Lobnikar: branko.lobnikar@um.si

Leto:

2023

Število študentov:

8

Aktivnosti študenta:

Izbor gradiva, priprava gradiva, vnos gradiva in oblikovanje geselskega članka, predstavitev.

Dodatne informacije:

Pedagoška mentorica: doc. dr. Mojca Kompara Lukančič

Kontaktna oseba:

doc. dr. Mojca Kompara Lukančič: mojca.kompara@um.si

Strokovne ekskurzije (obisk potencialnih delovnih okolij ipd.)

Organizacija strokovne ekskurziji v Črno goro in predstavitev prispevka na mednarodni študentski konferenci Safety and Security in Local Communities na Pravni fakulteti v Podgorici

Leto:

2023

Število študentov:

2

Aktivnosti študenta:

Priprava in predstavitev prispevka, pomoč pri so-organizaciji mednarodne študentske konference.

Dodatne informacije:

Organizator dogodka: Fakulteta za varnostne vede UM v sodelovanju s slovensko policijo in Skupnostjo občin Slovenije.

Strokovne ekskurzije se je udeležilo 7 mag. študentov FVV UM, 7 Erasmus+ študentov in dr. študentka na izmenjavi pri prof. dr. Gorazdu Mešku

Kontaktna oseba:

prof. dr. Gorazd Meško: gorazd.mesko@um.si

Ekskurzija za študente (obisk sedeža NATO in Stalnega predstavništva RS pri zvezi NATO, Bruselj, Belgija; obisk Evropskega parlamenta, Bruselj, Belgija; obisk Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, Strasbourg, Francija, obisk Evropskega sodišča za človekove pravice, Strasbourg, Francija)

Leto:

2023

Število študentov:

3

Aktivnosti študenta:

Rezervacija avtobusov, nočitve, vzporedni turistični program itd

Dodatne informacije:

Glavni organizator: Študentki svet Fakultete za varnostne vede

Ekskurzije se je udeležilo 52 študentov različnih smeri, letnikov in stopenj

Kontaktna oseba:

pred. Bernarda Tominc: bernarda.tominc@um.si

Organizacija okroglih miz/konferenc/kongresov/drugih strokovnih dogodkov

Pomoč pri organizaciji mednarodne konference Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe v Ljubljani

Leto:

2023

Število študentov:

2

Aktivnosti študenta:

Pomoč pri delitvi promocijskega gradiva, pomoč pri registraciji, vpis gostov ipd

Dodatne informacije:

Predsednika organizacijskega komiteja: prof. dr. Gorazd Meško in asist. dr. Anže Mihelič.

Kontaktna oseba:

prof. dr. Gorazd Meško: gorazd.mesko@um.si

Leto:

2023

Število študentov:

5

Aktivnosti študenta:

Pomoč pri delitvi promocijskega gradiva, pomoč pri registraciji, vpis gostov ipd.

Dodatne informacije:

Organizator dogodka: Fakulteta za varnostne vede UM (prof. dr. Gorazd Meško) v sodelovanju s slovensko policijo in Skupnostjo občin Slovenije.

Kontaktna oseba:

prof. dr. Gorazd Meško: gorazd.mesko@um.si

Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi dogodka Informacijska varnost: Zaupanje v človeka in tehnologijo v Portorožu

Leto:

2023

Število študentov:

5

Aktivnosti študenta:

Pomoč pri delitvi promocijskega gradiva, pomoč pri registraciji, vpis gostov itn.

Dodatne informacije:

Organizacijski in programski vodja konference: izr. prof. dr. Blaž Markelj

Soorganizator: Slovenski odsek ISACA.

Kontaktna oseba:

izr. prof. dr. Blaž Markelj: blaz.markelj@um.si