Dejavnost predavateljev – februar 2019


Ob slovenskem kulturnem prazniku je na Fakulteti za varnostne vede UM 7. 2. 2019, potekala otvoritev razstave z naslovom »Lepota lažnega sijaja«, ki jo je postavil Muzej policije Republike Hrvaške. Pred odprtjem razstave je imel krajši strokovni uvod prof. dr. Bojan Dobovšek. Razstava je bila na ogled do 5. 3. 2019.

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar in doc. dr. Miha Dvojmoč sta 13. 2. 2019 na CPU detektivski in širši strokovni javnosti predstavila končne rezultate raziskovalnega projekta »DETEKTIVSKA DEJAVNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI – ANALIZA TRENUTNEGA STANJA, SMERI PRIHODNJEGA RAZVOJA IN SPREMEMBE NORMATIVNO-PRAVNE UREDITVE«, ki je v letih 2017-18 potekal na FVV. V raziskovalni skupini je poleg dr. Sotlarja in dr. Dvojmoča sodelovala tudi doc. dr. Maja Modic. Rezultati raziskave bodo služili (tudi) za razpravo DeZRS in MNZ o možnih normativno-pravnih spremembah na področju detektivske dejavnosti v RS.

Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru je 20. 2. 2019 potekala slovesnost ob zaključku raziskovalnega programa Varnost v lokalnih skupnostih in predstavitev zbornika 4. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih: Sklepne ugotovitve raziskovanja (2015-2018). Udeležence dogodka je nagovoril dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, ki je predstavil delovni okvir raziskovalne skupine Varnost v lokalnih skupnostih. Vodja programske skupine, red. prof. dr. Gorazd Meško je podrobneje predstavil štiriletno raziskovalno delo programske skupine, najpomembnejše raziskovalne ugotovitve in zbornik, ki je decembra 2018 izšel pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru.

Prof. dr. Matevž Bren je v mesecu februarju soorganiziral srečanje ‘Statistični dan’, Spoznajmo digitalizacijo, ki ga Statistično društvo Slovenije in Statistični urad organizirata vsako leto.
Na dogodku so podelili tudi priznanja društva.