ARIEL - Assessing the Risk of the Infiltration of Organized Crime in EU MSs Legitimate Economies: a Pilot Project in 5 EU Countries

Trajanje projekta:
1. 6. 2013 - 31. 5. 2015

Financer:
Evropska komisija

Vodja projekta na FVV:
prof. dr. Gorazd Meško

Sodelavci:
prof. dr. Andrej Sotlar, doc. dr. Boštjan Slak, izr. prof. dr. Katja Eman, doc. dr. Maja Modic

O projektu

Organizirana kriminaliteta pri izbiri dejavnosti s katerimi se ukvarja nikoli ni bila zadržana. V paleti klasičnih aktivnosti, med katerimi prevladujejo aktivnosti povezane z drogo, orožjem in trgovino z ljudmi se vedno bolj zaznava tudi ekonomsko in gospodarsko obarvana dejavnost. Slednja ni vedno kriminalizirana saj lahko uporaba legitimne in legalne načine delovanja, je pa še vedno škodljiva za nacionalno ekonomijo. Namen projekta ARIEL raziskati vpetost organizirane kriminalitete v legalno in legitimno ekonomsko sfero.

Raziskati socio-ekonomske ranljivosti in opredeliti dejavnike, ki olajšujejo vstop skupin organizirane kriminalitete v legalno ekonomsko sfero sta prav tako tudi dva izmed namenov projekta. Končni cilj pa je zaščita legalne ekonomije držav članic Evropske unije.

Projekt financira Evropska komisija, vodi pa ga italijanski skupni raziskovalni center Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore, pod vodstvom dr. Ernesta Savone. Na projektu pa poleg Italije sodelujejo še Velika Britanija, Nizozemska, Švedska in Slovenija.