Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo

Ime projekta: Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo

Trajanje projekta: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025

Financerji: Evropska unija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost

Opis projekta

Evropska unija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinancirata izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo slovenskega visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0.

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru bo v okviru pilotnega projekta Zelen in odporen prehod za varno in uspešno družbo izvedla naslednje aktivnosti:

  • Vključevanje vsebin za zeleni prehod v kurikulum visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
  • Vključevanje vsebin za digitalni prehod v kurikulum visokošolskega študijskega programa Informacijska varnost
  • Razvoj izobraževanja in mikrodokazil na področju informacijske in kibernetske varnosti
  • Fleksibilno zagotavljanje kibernetske varnosti organizacij - ustanovitev kompetenčnega centra za kibernetsko varnost
  • Poučevanje v multisenzornem prostoru
  • Večdeležniško reševanje varnostnih problemov v lokalnih skupnostih - razvoj kompetenčnega modela
  • Razvoj strokovnega usposabljanja za izvajanje ocen varnostne ogroženosti in tveganj
  • Integralna korporativna varnost - celovito zagotavljanje varnosti v organizacijah

Člani projektne skupine

Image
Image
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Image